Drodzy goście! 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Umówienie spotkania, spaceru i innej aktywności jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem i wymogiem przestrzegania
 
1. Na każdą wizytę i spacer należy się umówić, nie ma możliwości odwiedzenia hodowli bez wcześniejszej rezerwacji.
2. Alpaki są spokojnymi zwierzętami, które w stresowych sytuacjach reagują ucieczką, są to również zwierzęta posiadające odruch kopania do tyłu, dlatego też Drodzy Goście uprzejmie informujemy, że na terenie „Alpakaro” nie wolno:
biegać, krzyczeć, wykonywać gwałtownych ruchów w pobliżu zwierzat, używać lampy błyskowej aparatu, podchodzić do alpak z tyłu 
zaganiać zwierząt
używać siły w stosunku do alpak i innych zwierząt przebywających na terenie hodowli „Alpakaro”
3. Każde spotkanie w naszej zagrodzie oraz spacer rozpoczyna się od wprowadzenia, podczas którego dowiedzą się Państwo, jak obchodzić się ze zwierzętami z poszanowaniem ich dobrostanu – prosimy o stosowanie się do zasad.
4. Na alpakach się nie jeździ, nie sadzamy również dzieci na alpakach do zdjęć.
5. Nasze zwierzęta zawsze mają dostęp do pożywienia, które jest dla nich najlepsze, dlatego uprzejmie prosimy o nie dokarmianie zwierząt jedzeniem przynoszonym z domu – podczas wizyt karmimy alpaki wyłącznie przygotowanym przez nas pożywieniem.
6. Kategorycznie zabrania się:
wchodzenia na teren osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających,
palenia tytoniu lub innych substancji,
spożywania alkoholu,
niszczenia roślinności,
zaśmiecania terenu,
dewastowania elementów znajdujących się na terenie hodowli
wprowadzania innych zwierząt 
7. Dzieci mogą przebywać na terenie ,,Alpakaro” wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej (opiekuna). 
8. Właściciele ,,Alpakaro” nie ponoszą odpowiedzialności za:
wypadki, szkody będące konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
utracone mienie Gości pozostawione przez nich bez nadzoru
9. W przypadku rażącego i pernamentnego naruszania powyższych zasad hodowca ma prawo wyprosić poszczególne osoby z zajęć bez zwrotu kosztów za udział. 
10. Wszystkie spotkania i wizyty umawiane są na indywidualne terminy. W związku z tym w przypadku spóźnienia, będzie kosztem długości pobytu w „Alpakaro”.

Nasz adres

Osiedle Ostoja 2B
63-112 Ludwikowo

Kontakt z nami

Telefon: 792 707 590

Zapraszamy

Wizyty umawiamy telefonicznie. Przyjmujemy tylko umówionych gości

Alpakaro.pl @2023

Umów się z nami